Citadellen

Citadellen är ett projekt som kommer att stå färdigt våren 2021. Stora träd lyfts på plats och massor av perenner planteras.

Till Malmö Stad som underentreprenör åt Almby Entreprenad.

Eslövs stora torg

Stora airpot-odlade träd och buskar planterades, massor av perenner samt lökar sattes och eleganta buxbom transporterades pampigt på släpet från Skåne-Tranås och hopp ner i jorden i Eslöv!

Varvsparken

I Varvsparken i Västra hamnen har det planterats stora träd och mängder med perenner. Det vita man ser runt träden och i planteringarna är ljus singel. Den fungerar som avdunstningsskydd och ogrässkydd, och kommer om ett par år inte längre vara synlig då perennerna har etablerat sig ordentligt och tagit över.

Detta jobb gjordes som underentreprenör åt MVB till Malmö Stad.

Tidigare projekt- Hammar

Ombyggnad av Hammarleden i samband med byggandet av det nya shoppingcentrat C4S i Kristianstad.

Här anläggde vi ett nytt grön- och parkområde med:

Buskytor, gräsytor och flytande våtmarker

Totalt 663 st träd,ca 18 000 st lökar och 9500 st prydnadsgräs

Cementparken i Malmö

Se filmen från Cementparken, Malmö

Växtkraft i Skåne Tranås AB
Tranesvägen 31
273 92 Tomelilla

Kontakt Butik
0417- 20160

butiken@vaxtkraft.se

Kontakt Entreprenad
0417- 20060

entreprenad@vaxtkraft.se

Öppet

Tis-fre 10-17:30

Lör 10-15

Sön 11-15