Växtgaranti

När du köper dina växter hos oss får du ett certifikat med gällande regler för vår växtgaranti. Garantin gäller endast vedartade växter (OBS ej perenner).

Garantin gäller ej för torkskador, vinterskador, luftburna växtsjukdomar eller skador orsakade av djur eller andra mekaniska skador.

Vid eventuell reklamation medtages kassakvitto, etikett och växten.

Spara kvittot, det gäller som garanti!

Eventuella misslyckanden anmäles senast vid:

VÅRKÖP: Mars-maj inom 3 månader.

SOMMARKÖP: Juni-september inom 2 månader.

HÖSTKÖP: Oktober-november senast juni månad påföljande år.